inforegio uniunea europeana guverul romaniei ministerul dezvoltarii regionale si administratiei publice primaria mangalia fonduri UE
Centrul National de Informare si Promovare Turistica - Saturn
Muzeul-de-arheologie-callatis-01

Muzeul de Arheologie „Callatis” Mangalia

       Cetatea Callatis a fost întemeiată, conform izvoarelor literare antice, la sfîrşitul sec. VI a.Chr., de către coloniştii dorieni veniţi din Heracleea Pontică. Cetatea a fost ridicată la porunca unui oracol pe locul unei aşezări getice numită Cerbatis sau Acervetis. Materialele arheologice, descoperite până în prezent la Mangalia, nu sunt însă mai vechi de sec. IV a.Chr. În sec. IV a.Chr., oraşul-cetate a fost cucerit de macedoneni, iar în sec. I a.Chr. a intrat sub stăpânire romană. Callatisul a fost distrus la  începutul sec. VII p.Chr de avari şi slavi.

    Muzeul de Arheologie Callatis Mangalia pune la dispoziţia publicului vizitator o variată ofertă culturală, începând cu exponatele aflate în expoziţia permanentă a muzeului, continuând cu monumentele arheologice aflate în zona municipiului Mangalia și terminând cu numeroasele activități cultural-științifice organizate la sediul muzeului callatian.

Muzeul-de-arheologie-callatis-05

Muzeul de Arheologie „Callatis” Mangalia

Muzeul-de-arheologie-callatis-04

Muzeul de Arheologie „Callatis” Mangalia

Muzeul-de-arheologie-callatis-03

Muzeul de Arheologie „Callatis” Mangalia

muzeu2

Muzeul de Arheologie „Callatis” Mangalia

    În expoziţia de bază a muzeului publicul vizitator poate remarca numeroase fragmente arhitectonice (coloane, capiteluri, arhitrave, frize cu metope, cornişe cu bucranii etc), diverse vase ceramice (amfore, hidrii, kantharos, lekythos), opaiţe, apeducte, statuete de tip Tanagra, vase din sticlă, stele funerare, inscripţii, reprezentări ale unor divinităţi, podoabe, bijuterii, monede, obiecte din metal etc.

     Intrând în muzeu, vizitatorii mai pot vedea vestitul mormânt cu papirus, datând din secolul IV a.Chr., cercetat în anul 1959, restaurat şi conservat în cadrul expoziţiei de bază a muzeului. Mormântul fusese acoperit cu trei lespezi de piatră, iar în interiorul său a fost descoperit un papirus scris în limba greacă. Mormântul era înconjurat de un ring de piatră care se poate observa şi astăzi. Papirusul este singurul artefact de acest fel descoperit în România și este cel mai vechi din Europa. În august 2011 a fost recuperat de la Moscova de către dr. Ion Pâslaru și dr. Sorin Marcel Colesniuc.

    În faţa muzeului se află expuse, în aer liber, fragmente arhitectonice (coloane, capiteluri, arhitrave) din perioada antică, iar în parcul aflat în spatele clădirii muzeului se află, de asemenea, numeroase fragmente arhitectonice dar şi un rug de incineraţie.

    La aproximativ 50 de metri de muzeu, către centrul oraşului, se află expuse, în parcul arheologic municipal, alte coloane antice şi diverse fragmente arhitectonice, precum şi sarcofage din perioada romană.

 TAXE:

  • TAXA VIZITARE ADULȚI:  5 lei
  • TAXA VIZITAE ELEVI, STUDENȚI, PENSIONARI:  2,5 lei
  • TAXĂ GHIDAJ: 5 lei
  • TAXA FOTOGRAFIERE: 10 lei
  • TAXA FILMARE: 20 lei

PROGRAM:

  • VARA: ZILNIC 08:30 – 19:30
  • IARNA: LUNI – VINERI 08:30 – 16:30